Telefon: 00385 91 6530 001   E-mail: ravno.zapad@gmail.com

slide3aa slide4a slide6a slide7a slide8a

Karta lovišta PDF

Lokacija Lovišta

Omogući pomicanje
Obrt Tonković za uzgoj ribe i rekracijski lov i ribolov, lovozakupnik je lovišta IV/153 "RAVNO ZAPAD" u Karlovačkoj županiji, lovište je ustanovljeno 2007. godine kao zajedničko otvoreno lovište. Ukupna površina lovišta iznosi 1627 ha, te se teritorijalno proteže od početne točke od čvora autoceste Zagreb-Rijeka-Split kod Bosiljeva, dalje uz trasu autoceste na jug do rijeke Dobre i uzvodno Dobrom do mosta između Trošmarije i Lugara, lovište na donjoj točci završava na području mjesta Trošmarija, zatim se proteže na sjever cestom do naselja Tonkovići i dalje cestom na sjeverozapad preko Šimanokovog brda i Pušina kroz Ponikve do autoceste prema Rijeci i dalje na sjeveroistok prema početnoj točki kod čvora autocesta. 
Lovište je brdskog tipa, nalazi se na sjeveristočnim obroncima Velike Kapele.
Smješteno je u jugoistočnom dijelu Gorskog Kotara, sjevernoistočno od Ogulina na području Karlovačke županije. Nadmorske visine kreću se od 220-288 metara, uz mnoge oscilacije reljefa. Najviša točka lovišta je Brezik na 288 m nadmorske visine. Reljefno teren lovišta pripada plitkom kršu sa svim morfološkim karakteristikama krškog terena najrazličitijih oblika i formi.
Životni uvjeti dobri su za sve vrste krupne i sitne divljači tijekom čitave godine, jedino u zimskom periodu mogu biti djelomično otežani zbog dubokog snijega.
 
View the embedded image gallery online at:
http://tonkovic.eu/hr/loviste.html#sigProIdd60e123e40
Gustoća naseljenosti je vrlo mala, značajnija je na rubnim dijelovima lovišta gdje su sela Ponikve, Malik i Otok na Dobri. Gustoća prometnica je osrednja, sela su povezana uglavnom makadamskim putovima. Šumskih i javnih cesta u lovištu ima oko 40 km, što daje otvorenost od 8 km cesta na 1000 ha površine. Rubnim dijelovima lovišta prolaze lokalne ceste koje povezuju veća naselja (Duga Resa, Generalski Stol, Bosiljevo), i imaju značajniji utjecaj na lovno gospodarenje.
U lovištu od divljači obitavaju medvjed, obični jelen, divlja svinja i srna obična te ostale vrste divljači koje obitavaju ili prolaze lovištem.
Lovište graniči sa jugozapada državnim lovištem Bukovača, sa sjevera autocestom i lovištem Družac, sa istoka autocestom i lovištem Ravno, a sa juga lovištem Međuvođe.
Kako se i vidi na fotografijama u lovištu su postavljne komforne čeke za ugodan lov divljači i u zimskim uvjetima.  Lovište je udaljeno na svega 45 minuta vožnje od Zagreba, dostupno autocestom ili starom cestom. Posjedujemo i vlastiti hotel Calypso s smještajnim kapacitetima i restoranom na 30 tak min vožnje od lovišta.
 

Kontakt

Telefon: 0916530001
Email: ravno.zapad@gmail.com
Web: www.tonkovic.eu

OBRT TONKOVIĆ za uzgoj ribe i rekracijski lov i ribolov
Hojnikova 43
10 251 Hrvatski Leskovac
Hrvatska

Fotogalerija "Ravno zapad"

Lov i ribolov

Predstavljamo naše lovište IV/153 "RAVNO ZAPAD" i ribolov u lovištu, na rječici Ribnjak i lijevom kraku jezera Lešće, na području mjesta Trošmarija. Lovište se nalazi iznad Ogulina prije Gorskog kotara i Like, a poslje Korduna na svega 30-40 minuta vožnje od Zagreba, dostupno autocestom ili starom cestom.