Telefono: 00385 91 6530 001   Email: ravno.zapad@gmail.com

slide3aa slide4a slide6a slide7a slide8a

Ribolovci - Bistro! IT

U riječici Ribnjak i jezeru Lešće kojom gospodari obrt Tonković prevladavaju riblje vrste: smuđ, pastrva, štuka, šaran i mladica. Isprepletenost šumskih i riječnih krajolika, pružit će vam ugodan boravak u prirodi i nezaboravan ribolov. Svim ribičima , ljubiteljima prirode i športa želimo ugodan  boravak na našim vodama. Bistro!


Trota faio

Pastrva jezerska Trota fario (Salmo trutta m. Fario Linnaeus, 1758) è il più vicino parente della trota di mare. Fornisce la lunghezza di 20-40 cm e un peso di 1 kg. La lunghezza massima è di poco più di 50 cm e peso di 5-7 kg.

La trota abita nei freddi fiumi e torrenti ricchi di ossigeno. La pesca alla trota è particolarmente interessante perché richiede del pescatore il massimo impegno, ingegno ed esperienza. È noto che in genere si caccia in due modi (il resto del bracconaggio).

Con la mosca artificiale con accessori speciali per mosca artificiale o con palline di plastica di acqua ("Wasserkugel") oppure utilizzando un bastone per tirare ("špinanje") e panini con piccole esche, e con un piccolo rotante attira delle farfalle.  Per la pesca il periodo più favorevole è da metà luglio, e ancora una volta da fine agosto a ottobre. E 'noto che il periodo più favorevole per la caccia alle trote sono i giorni nuvolosi o dopo le piogge estive. Trota carne è considerato il migliore di tutti i pesci d'acqua dolce.


Pesce persico

smudj-2Persico (Sander lucioperca, sinonimo: Stizostedion lucioperca) è un pesce della famiglia Percidae. Persico ama l'acqua tranquilla e lenta di temperatura moderata. Per quanto riguarda la sua residenza preferisce il fondo roccioso o ghiaia delle fiumi. Gli piace la profondità di 4 metri, e quando l'acqua si avvicina alla riva ama la profondita di 1-2 metri.

Stagione migliore per la caccia – da giugno fino ai primi giorni freddi di novembre anche i primi mesi di primavera. Il tempo umido, il giorno nuvoloso e nebbioso è ideale per pesce persico. Mentre l'acqua alta lo possiamo cercare in una zona costiera sotto i salici allagate durante la maggior parte della giornata. Nelle acque limpide, se ammesso , si pesca di notte.

Pesci morti è la migliore esca per pesce persico durante l'anno. È possibile utilizzare qualsiasi pesce d'acqua dolce, ma il suo scarafaggio, labbra, anguilla e persico omiljeni.Karbonski rigida Lunghezza asta 3-3,5 metri destinati carpa pesca o luccio è ideale per pesce persico. Perch fornisce una bella resistenza, ma non potente. Per questo motivo, nylon portata 3,6 kg è più che sufficiente. Se l'acqua contiene molti ceppi sommerse, necessaria capacità di nylon di 5 kg. Ganci dimensioni 8-10 sono idealne.Može a pescare una frode sotto forma di un cucchiaio di metallo o di piccoli pesci. Archiviato deve assomigliare il cibo naturale che persico riesce a trovare nel vostro ambiente. Se Varaličari in autunno dovrebbe utilizzare esche più grandi.


Šaran

saran-divljakŠaran (Cyprinus carpio) riba je iz porodice Cyprinidae. Prema staništu, boja mu varira od bijelo zlatne do smeđe po leđima. Šaran više voli vode stajaćice ili rijeke sporijeg toka. Aktivnost šarana je i noćna i dnevna, ako je voda hladna, šaran ograničava svoje kretanje i prehrambenu aktivnost i troši sve manje energije. Šaranovo tijelo može biti veliko od 50 do 100 cm. A može živjeti i do 30 godina života.
Čini se da je šaran dobroćudna riba, ali je vrlo oprezan i vješt u opasnosti. Šarani pamte mjesta gdje im se daje hrana, žilavi su i otporni, pa i bez vode ne ugibaju tako lako. Lovi se na različite načine i mamce. Od glista, crva,kruha i žganaca do kukuruza, te modernijih i sofisticiranijih metoda kao što su lov "boilom". Najbolje je vrijeme za lov ujutro i predveče, kad su jata u pokretu i traže hranu. Najbolji su mjeseci za lov od srpnja do listopada. Šaran najviše voli tiha i duboka mjesta u jezerima i rijekama. Za vrijeme velikih vrućina povlači se u hlad ili pod lopoče i vodeno bilje uza samu površinu vode. U nas mogu narasti veliki komadi i nerijetko preko 20 kilograma težine.

Šaran je riba koja će dolaziti svaki dan na određeno mjesto ako ondje nalazi hranu. Stoga ribiči koji love šarana nekoliko dana prije polaska u ribolov hrane na mjestu gdje misle loviti.
Meso mu je ukusno, ali može biti i premasno s mirisom mulja. Tada ga treba držati neko vrijeme u čistoj vodi pa će miris nestati.


 Štuka

stukaŠtuka (Esox lucius) je riba iz porodice Esocidae. Ima vretenasto tijelo i veliki je grabežljivac. Štuka je vrlo poznata riba, koja živi uglavnom u području voda što polagano teku. Najviše ih ima u barama, jamama i mirnim rukavcima naših rijeka. Štuka živi uz trave, lopoče, panjeve i klade, gdje vreba na sitnu ribu.

Štuka obično odlazi u lov na sitnu ribu zimi i u proljeće potkraj dana, a ljeti znatno kasnije. Kasnije poslije podne i predveče ona će tražiti hranu u toku cijele godine. Izlazi na mjesta i plićake gdje se zadržavaju kederi i sitnija riba. Za ribolov se najčešće koriste varalice. Od varalica najbolja je nešto veća varalica (10-12 cm zajedno s trokukom na repu). U bistrim vodama bolja je žuta, a u mutnijim sretbrnastobijela varalicara. Dobar je i leptir (meps) malo veći, broj 5 ili 6. Najlon treba biti jači. U barama i vodama stajačicama dobro je loviti imitacijom varalice miša s repićem. U dubljim vodama dobro je loviti pletenicom (copfom), na koju će štuka također rado naletjeti. Kao predvez za ribolov na štuku dobro je uzeti tanku čeličnu žicu ili već gotove predveze od žice za raub jer najlon štuka često progrize. Dobri rezultati postići će se i špinanjem na uginulog kedera kojeg srno pričvrstili uz tzv. "sistem". Pri ribolovu varalicom ili mrtvim mamcem na "sistem" potrebno je vući varalicu tako da joj se štuka previše ne približi.


 Mladica

mladicaGlavatica, poznata kao mladica (lat. Salmo marmoratus) je vrsta slatkovodnih riba iz porodice Salmonidae. Jedna je od najkrupnijih salmonidnih riba. Može narasti do 140 cm i postići masu od 30 kg. Mladica naseljava brze, bistre, čiste i kisikom bogate vode. Uglavnom živi u dubljim virovima sa podvodnim stijenama, gdje traži skrovište.

Mladica se lovi obično zimi, kada je tmurno vrijeme s mrazom ili laganim krupnim snijegom.  Ona se lovi obično potezanjem ("špinanjem") a rjeđe krupnom mušicom. Lovi se čvrstim priborom, te velikim varalicama sve do 12 cm. Odlični rezultati mogu se postići i pletenicom ("copfom"). Čim osjetimo otpor, treba dati jaki protupotez jer mladica ima čvrsto nepce, pa se udica neće lako zakvačiti. U ribolovu na mladicu treba biti uvijek na to spreman, i ne treba špinati uz visoku obalu ili na nepristupačnom mjestu.


Klen

klenKlen је slatkovodna riba koja pripada obitelji Cyprinidae. Klen živi u tekućicama, svježim ali ne i hladnim, nalazimo ga u srednjim tokovima rijeka, jezera, kanalima i pješćarama. Klen je svejed hrani se svime što može naći, od mekušaca, ličinka, kukaca, do organskih odpadaka, voća i mahovine. Klen je specifičan po tome što voli miris sira, pa se mamac poprska aromom sira. Veći klenovi hrane se u velikoj mjeri i različitim vrstama manjih riba.

Pribor za ribolov klena na varalicu ne treba biti posebno snažan i izdržljiv, kao što je primjer kod spina soma i mladice. Sasvim je dovoljan univerzalni pribor za spin.Klenovi vole varalice sa višom frekvencijom rada i glasnom vibracijom. Pod frekvenciju rada podrazumijevamo broj promjena smijera varalice i njenih dijelova. Kod voblera bi to bilo teturanje, kod žlica lelujanje, kod silikonaca mlačenje repom ljevo-desno, a kod leptira broj okretaja krilca. Pod glasnoćom podrazumijevamo buku koju varalica proizvodi vibriranjem pod vodom.


Mrena

mrenaMrena naseljava sve vode centralne i zapadne Europe. Najradije se nalazi u glavnom toku rijeke, tamo gdje je dno od kamena. Tipično naseljava više i srednje tokove rijeka. Aktivna je pretežno noću, ali se hrani i danju nakon oluja, kada kupi male životinje koje su upale u vodu. Mrena se kreće u jatima koja sačinjavaju ribe različitih veličina. Hrane se tako što pretražuju dno i okreću kamenje sa dna, kako bi ispod njih pronašle životinjice.

Mrene se mogu loviti tokom cijele godine. Zimi padaju gotovo u san i rijetko kada se kreću. U proljeće mrene migriraju da bi se parile i to u svježije i kisikom bogatije vode. Ljeti se vraćaju nazad i treba ih tražiti u plićim dijelovima rijeka u kojima voda pojačano žubori, na prelivnicama, branama i ustavama. Sa jeseni je pravo vrijeme za dubinski lov mrene u većim rijekama. Idealno vrijeme za lov mrena je predveče i noć, ali i dan nakon kiše kada je voda mutna.Lov mrene na varalicu je specifičan. Potrebno je varalicu spustiti na samo dno i po njemu je voditi. Sistem na kraju najlona je ovdje vrlo bitan. Koristi se klizeće olovo, posebno neko od onih koje se slabo kače za podloge na dnu, pa ispod olova treba na oko 30 do 40 cm vezati varalicu. Tehnika je sljedeća: zabacuje se poprečno ili nizvodno na riječnu struju i pušta se da voda odnese varalicu što dalje. Držite najlon koliko toliko nategnut kako bi osjetili kada je varalica pala na dno. Nakon toga polako povlačite varalicu po dnu ka vama i to u skokovima.

 

 

 

Contatto

Il numero di telefono: 00385 91 653 0001
E-mail: ravno.zapad@gmail.com
Web: www.tonkovic.eu

OBRT TONKOVIĆ za uzgoj ribe i rekracijski lov i ribolov
Hojnikova 43
10 251 Hrvatski Leskovac
Croazia

Foto "Ravno zapad"

Caccia e Pesca

Vi presentiamo il nostro territorio di caccia e pesca IV/153 "RAVNO ZAPAD" su un piccolo fiume Ribnjak e sul braccio sinistro del lago Lešće, nel campo della Trošmarija. Il terreno di caccia si trova sopra Ogulin e prima Gorski Kotar e Lika, dopo Kordun a soli 30-40 minuti di macchina da Zagabria, raggiungibile via autostrada o la vecchia strada.